ضمن خوش آمد به  جنابعالی برای ورود به سایت نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شرکت آب منطقه ای فارس  ، در صورتی که برای اولین بار به این سایت وارد شده اید ، برای ارائه پیشنهاد ، لطفا نسبت به {لینک ثبت نام}  اقدام نموده  و سپس با کد کاربری  ورمز عبور تعیین شده  از  گزینه ورود وارد سایت نظام پیشنهادها شوید.      {لینک ثبت نام}شرکت آب منطقه ای فارس

آمار بازدید


آمار خلاصه


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان اصلی سرانه کارکنان فرعی نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان اصلی نرخ مشارکت کارکنان فرعی درصد ارائه گروهی درصد ارائه ذینفعان تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان اصلی تعداد کارکنان فرعی تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده تعداد مصوب از گذشته تعداد پیشنهاد اجرا شده از گذشته
کل 1.897 6.841 19.87 39.02 1 3.882 0 0 0 1494 0 84
سال جاری 0.260 8.968 18.96 11.11 0 11.11 0 0 0 63 24 12

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليدكننده سيستم ها و بسته هاي نرم افزاري می باشد